hero_voc-anturit

Vet du vilken typ av luft du andas?

27.3.2023

Vet du vad som finns i inomhusluften du andas, eller hur mycket energi ni kan spara?

En genomsnittlig person tillbringar upp till 90 % av sin tid inomhus. Trots det är det få som vet vad som finns i inomhusluften vi andas eller hur mycket energi som kan sparas genom att tänka energieffektivt och göra smarta energisparförändringar. Som ett ledande teknikföretag vill vi på Fidelix att det ska se annorlunda ut i framtiden.


"Byggnader använder 40 % av all världens energi som produceras vilket gör fastighetssektorn till världens största energikonsument. Transportsektorn kommer inte i närheten av denna energiförbrukning med tillhörande utsläpp”, säger Fidelix vd Tero Kosunen.

Det mycket stora koldioxidavtrycket från byggnader är en konsekvens av att många byggnader värms upp för mycket samtidigt som det också krävs kyla för att inomhusklimatet ska bli behagligt.

”Denna onödigt stora energiförbrukning, och negativa miljöpåverkan, kan förhindras. Med våra lösningar för fastighetsautomation kan man minska en fastighets energiförbrukning med upp till 20 %. Ett exempel på det är det nya köpcentret Tripla i Helsingfors. Här omdirigeras den värme som alstras vid kylning av ett antal butikers kylutrymmen och återanvänds för uppvärmning av andra utrymmen i köpcentret”.

Det är enkelt att förbättra luftkvaliteten inomhus

Tero Kosunen anser att fakta om hur det står till med inomhusluftens kvalitet ofta saknas eller är bristfällig, och det trots att man idag vet hur stor betydelse luftkvaliteten har för människors välbefinnande och hälsa.

”Inomhusluften kan enkelt förbättras genom att optimera förutsättningarna och genom att ha kontroll på luftkvaliteten. Med våra lättanvända system kan en byggnads temperatur, fuktighet och koldioxidbalans kontinuerligt justeras och övervakas”.

Kosunen tillägger samtidigt att många beslutsfattare och ansvariga för skolor, köpcentrum, bostadsbolag och kontorsfastigheter har börjat inse hur viktig frågan är om inomhusluftens kvalitet.

Finland och Fidelix är tekniska pionjärer

Många anser att Finland är ett föregångsland inom fastighetsautomation och när det gäller att lyfta upp frågor som rör inomhusluftens kvalitet på ledningsnivå, och Tero Kosunen är av samma uppfattning.

”Det mycket varierande finländska klimatet har lärt oss att lösa dessa problem, och att samtidigt utveckla vår tekniska kompetens. Så har vi också gjort på Fidelix. Lösningarna finns där, vad som behövs nu är viljan att agera.”

Kosunens budskap till alla byggföretag och fastighetsägare är, om man inte redan har gjort det, att det nu är dags att ta energisparande samt hälso- och miljöfrågor på största allvar.
"De mål som satts upp för koldioxidneutralitet de närmaste åren kommer att tvinga byggföretag och fastighetsägare runt om i världen att ta hänsyn till energibesparingar och inomhusklimatet i sina investeringsbeslut. För mänskligheten är detta både bra och nödvändigt!"

Läs mer

Alla artiklar

Kan vi hjälpa dig?